ONLİNE TERAPİ

Kurumumuz tarafından verilen hizmetler danışanlarımız ve ebeveynleri ile fiziksel ortamda yüz yüze olarak gerçekleştirilmektedir. Ancak COVID-19 pandemisinin gerektirdiği tedbir ve kısıtlamalar nedeniyle online terapiye ihtiyaç duyulmaktadır. 

Online-terapi kısaca değerlendirme, müdahale, danışma ve/veya danışmanlık gibi eğitim hizmetlerinin telekomünikasyon sistemleri kullanılarak sunulması olarak tanımlanmaktadır. 

Aile danışmanlığı, özel eğitim, ergoterapi ve DKT alanlarında online terapi geçtiğimiz yıllarda bu hizmetlere erişimin kısıtlı olduğu bölgelerde bulunan ve/veya yüz yüze erişim sağlayamayan bireylerin güvenilir ve etkili bir hizmete ulaşmasını sağlamak için kullanılmıştır. 

Eğitim ve terapi hizmetlerini gelişmişlik derecesi, ülkelerin coğrafi ve nüfus dağılımı özellikleri bu hizmetlere erişimi güçleştiren faktörler arasında yer almaktadır. 

Ülkemize bakıldığında küçük şehirlerde hizmet veren psikolog, özel eğitim öğretmeni ve dil ve konuşma terapistlerinin sayısı, büyükşehirlerde bulunanlara göre oldukça düşüktür. Bu durum bireylerin bu hizmetlere ulaşmasının önünde büyük bir engel oluşturmaktadır. 

Günümüzde ise online terapi değişen dünya koşullarında birçok avantaj içermesi ile güçlü bir seçenek haline gelmiştir. Çünkü online terapinin birçok avantajı vardır. Yüz yüze terapi hizmetlerine göre maliyetin az olması, zaman ve mekân esnekliği sağlaması, ebeveyn-terapist iş birliğini artırması gibi pek çok avantajıyla sıklıkla kullanılacak bir terapi yöntemi haline gelmiştir. 

Bununla birlikte DKT hizmet sunumunda telekomünikasyon sistemlerinin kullanıldığı çalışmalar, online terapinin yüz yüze terapi ile eşit derecede etkili olduğunu göstermektedir. Bu nedenle online terapi yalnızca geleneksel yüz yüze terapi hizmetlerinin mümkün olmadığı durumlarda kullanılan bir uzantısı olarak düşünülmemelidir. 

Online terapi; günümüzde hayatın birçok alanında kullanılan interaktif, zengin içerikli internet ortamının gücünü kullanarak eğitim ve terapi hizmetlerinin sunumunu sağlayan güçlü bir hizmet sunum seçeneğidir. 

Online terapi her geçen gün gelişen teknolojiye paralel olarak kendini güncellemeye devam etmektedir. Online terapi oturumlarında dijital dünyadan yararlanarak sınırsız materyal ve etkinlik erişimi sağlanabilir (Towey, 2013). Online terapi ile hizmet sunan terapistler, teknolojik gelişmelere ayak uydurarak güncel gelişmeleri takip etmeli ve sürekli yenilenmeye ve gelişmeye hazır olmalılardır. 

Kurumumuz bünyesinde bulunan tüm uzmanlar, COVID-19 pandemisi sürecinde ihtiyaç duyan bireylere en uygun terapi hizmetini sunmak için online terapiyi aktif şekilde kullanmaktadırlar. 

Cangi, E. ve Selman, B. Çocuklarda Online Dil ve Konuşma Terapisi. Çocuklarda Online Terapi. Mehmet Teber. İstanbul: Yenikapı Yayıncılık, 2021.

değerlendirme testi

Çocuklarımız, geleceğimizin temennisidir. Doğru eğitim ve ilgi ile çocuklarımız için güzel bir gelecek kurabiliriz.

© Mas Gelişim Danışmanlık

designed By dijitalks