Multi Disiplinler
Çalışma

Merkezimizde bulunan danışmanlarımızın programları özel eğitim öğretmenleri, dil ve konuşma terapistleri, ergoterapistler, çocuk gelişimi eğitmeni ve okul öncesi eğitmenlerinden oluşan multidisipliner bir ekip tarafından yönetilmektedir.

Biresyel
Farklılıklar

İnsanlar arasında bireysel farklılıklar olduğu gibi bir bireyin kendi içinde nitelik dereceleri ve vasıfları bakımından da fark bulunabilir. Bu farklılıkların farkında olarak terapi süreçleri planlanmaktadır

Bireyselleştirilmiş
Eğitim

Terapi süreçlerimiz bireyin ihtiyaçlarından hareketle planlanarak yürütülmektedir. Bu amaçla her birey için özel olarak bireyselleştirilmiş eğitim planı oluşturulmaktadır.

Gizlilik

Terapi sürecinin her aşamasına ait bilgi ve içerikler, birey ile ailenin görüş ve onayları alınmadan hiçbir kişi veya kurum ile paylaşılmamaktadır. Elde edilen bilgi ve değerlendirme sonuçları yalnızca eğitim ve yönlendirme amaçlı kullanılmaktadır.

ÖZEL EĞİTİM

Özel eğitim bireysel özellikleri ve eğitim yeterlikleri açısından yaşıtlarına göre beklenilen düzeyden anlamlı farklılık gösteren bireylerin eğitim özgüven ve yeterlilik gereksinimlerini karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri ile uygun ortamlarda sürdürülen eğitimdir.

DİL VE KONUŞMA

Dil ve konuşma terapisi, çocuk ergen ve yetişkinlerde bulunan tüm iletişim, dil, konuşma, ses ve yutma bozukluklarıyla ilgilenen bilim dalıdır.

ERGOTERAPİ

Ergoterapi anlamlı ve amaçlı aktivitelerle sağlığı ve refahı geliştiren kişi merkezli bir sağlık mesleğidir. Ergoterapinin temel amacı kişilerin günlük yaşam aktivitelerine katılımını sağlamaktır.

Ergoterapistler kişi ve toplulukların istedikleri, ihtiyaç duydukları veya kendilerinden beklenen aktiviteleri yapabilme becerilerini geliştirerek veya aktiviteyi ya da çevreyi kişilerin katılımını daha iyi sağlayabilecek şekilde düzenleyerek bu amaca ulaşırlar.

Çocuk Oyun Bahçemiz

Eğitimlerimizi oyunlaştırarak çocuklarımızla çok vakit geçiriyoruz.

Bilgi için

Çocuklarımız, geleceğimizin temennisidir. Doğru eğitim ve ilgi ile çocuklarımız için güzel bir gelecek kurabiliriz.

© Mas Gelişim Danışmanlık

designed By dijitalks